برنده شدن مناقصه

ادامه مطلب
ابلاغ برنده شدن مناقصه مخازن بافر کارخانه آلومینیوم جاجرم

ابلاغ برنده شدن مناقصه مخازن بافر کارخانه آلومینیوم جاجرم

پیرو برگزاری مناقصه شماره 2001001491000024 مورخ 1401/05/02 شرکت آلومینای ایران با موضوع "انجام عملیات تهیه متریال، ساخت، نصب و راه‌اندازی هفت دستگاه مخزن ذخیره در شرکت آلومینای ایران"، در تاریخ ...