پروژه ها

ادامه مطلب
طراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله‌سازی بهاباد

طراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله‌سازی بهاباد

ادامه مطلب
طراحی، تامین و ساخت سیستم انتقال مواد گندله‌سازی بهاباد

طراحی، تامین و ساخت سیستم انتقال مواد گندله‌سازی بهاباد

ادامه مطلب
احداث ساختمان رستوران و آمفي تئاتر مجتمع  پتروشيمي رازي

احداث ساختمان رستوران و آمفي تئاتر مجتمع پتروشيمي رازي