• 021-88843100
  • ایران - تهران میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی - خیابان ورزنده - پلاک 5 - واحدهای A3 و B3

پروژه های در دست اجرا

ردیفنام پروژهکارفرماشماره پیمانمبلغ قراردادتاريخ انعقاد قراردادتاریخ تحویل زمینمدت قراردادنوع اسكلترشتهکاربریميزان پيشرفت ریالیميزان پيشرفت فیزیکی
1احداث ۷ دستگاه مخزن ذخیرهشرکت آلومينای ايران۹۶۹۲/ج 908،890،034،792 ۱۴۰۱/۰۶/۱۵  فولادیابنیه و تاسیساتصنعتی۱۷٪۲۷٪

پروژه‌های مشارکتی

ردیفنام پروژهکارفرماشماره پیمانمبلغ قراردادتاريخ انعقاد قراردادتاریخ تحویل زمینمدت قراردادنوع اسكلترشتهکاربریميزان پيشرفت ریالیميزان پيشرفت فیزیکی
1طراحی، تامین و ساخت سیستم انتقال مواد گندله‌سازی بهابادپامیدکو1035 822.889.050.000 ريال + 1.644.299 یورو1399/10/14 10 ماهفلزی صنعتی100%100%
2طراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله‌سازی بهابادپامیدکو1046944.186.154.0001399/11/12 8 ماهفلزی صنعتی100%100%
3نصب تجهیزات گندله‌سازی بهابادپامیدکو1047118.613.790.0001399/11/12 12 ماهفلزی صنعتی70%78%