• 021-88843100
  • ایران - تهران میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی - خیابان ورزنده - پلاک 5 - واحدهای A3 و B3

پروژه های اجرا شده از سال 1371 تا 1396

رديفشرح پروژهنام كارفرمانام مهندسين مشاورتاريخ خاتمه كار
1  ساختمان ديوان محاسبات استان خراسان شمالی – بجنورداداره كل راه و  شهرسازي استان خراسان شماليمهندسين مشاور شورا1992/04/01
2احداث رستوران و آمفي تئاتر مجتمع  پتروشيمي رازيشرکت  پتروشيمي رازيمهندسين مشاور فجر و توسعه1992/03/05
3پروژه اداره کل دادگستری آبادان دادگستری خوزستانمهندسين مشاور ماب1990/12/17
4پروژه شبکه آبرسانی دانشگاه تربیت معلمدانشگاه تربیت معلممهندسين مشاور شورا1990/10/11
5پروژه ساختمان هاي اداره كل ثبت احوال و امور زندان هامسكن و شهرسازي استان  خراسان شماليمهندسين مشاور شورا1990/04/07
6اجراي موتورخانه مركزي برج نگينشركت ساختماني تكلارمهندسين مشاور ابنيه فني1988/11/10
7تاسيسات ساختمان مديريت شعب بانك ملتشركت ساختماني و راهبري ملتمهندسين مشاور ماب1988/10/13
8پروژه دادگستري كل استان خراسان شماليدادگستري كل استان خراسان شماليمهندسين مشاور توان1988/09/23
9كلينيك تخصصي امام علي (ع) شهركرد دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياريمهندسين مشاور شورا1988/09/19
10تاسیسات بلوك 3 و 5 ساختمان اداري دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلاميمهندسين مشاور موژدا1988/04/20
11بلوک 3 ساختمان اداری دانشگاه آزاد کرج دانشگاه آزاد اسلاميمهندسين مشاور موژدا1988/04/20
12بلوک 5 ساختمان اداری دانشگاه آزاد کرج دانشگاه آزاد اسلاميمهندسين مشاور موژدا1988/04/20
13پست برق 20/63 كيلو وات سوزاي قشمبرق منطقه هرمزگانبرق منطقه هرمزگان1987/07/19
14آبرسانی وروشنایی معابرشهرک صنعتی تولای قشمسازمان عمران قشمرهشهر1985/12/22
15تاسیسات مجتمع تجاری اداری هتل کیان (دستمزدی)صندوق بازنشستگی فولادآتاوا1984/11/20
16CFC –  تعويض گاز دستگاه‌هاي مبردشركت خوارزميانرژي پايدار1984/08/15
17ساختمان و تاسيسات ورزشگاه اردبيل تربيت بدني استان اردبيلهمگروه1984/07/20
18سالن ورزشی دختران (ابنیه)آموزش و پرورش منطقه 19تجهیزونوسازی مدارس1984/06/15
19اجراي تاسيسات برقي و مكانيكي كارخانه طرح فروكروم سبزوارشركت تهيه و توليد موادمعدني ايرانآتاوا1984/02/10
20نگهداري تاسيسات برق و مكانيك مجموعه ورزشي انديشهپتروشيمي بندراماممديريت پروژه هاي اجرايي1983/05/14
21تاسيسات در سطح ايران خودروايسيكواداره كل ساختمان1983/03/18
22احداث پمپ بنزين عسلويه ساختماني و تاسيساتي توسعه صنايع پتروشيميآتك  عسلويه1982/11/20
23موتورخانه مركزي مهمانسراي عسلويه توسعه صنايع پتروشيميآتك  عسلويه1982/08/15
24ساختمان و تاسیسات مجموعه فرهنگي ورزشي انديشهپتروشيمي بندراماممديريت  پروژه هاي اجرايي1982/04/30
25موتورخانه كمپ موقت 6 مجموعه در عسلويه توسعه صنايع پتروشيميآتك  عسلويه1981/09/30
26دانشكده كشاورزي مراغهدانشگاه تبريز  بينش و فن1981/09/17
27بيمارستان 96 تختخوابي گناوهمجري طرحهاي بيمارستانيطرح و آبادي1981/06/17
28ساختمان و تاسيسات مجتمع مسكوني افشاري و شركاءخانم افشاري و شركاءمهندس خدائيان1981/03/10
29تاسيسات ساختمان‌هاي سيمان بجنوردسيمان بجنورد- آگورسانو1979/02/03
30بيمارستان 96 تختخوابي كردكويمجري طرحهاي بيمارستانيشورا1978/02/15
31بازسازي تاسيسات مركز تحقيقات فيزيك نظريمركزتحقيقات فيزيكنوانديش1977/08/12
32سالن بازسازي قطعات داغ توربين‌هاي گازي توانيرتوانير كرجايران بن1976/06/14
33انبارهاي صنعتي پتروشيمي بندرامامپتروشيمي بندرامامطرحهاي زيربنايي1975/04/30
34آبنماهاي پارك شرقي شهرك بعثتپتروشيمي بندرامامطرحهاي زيربنايي1974/03/24
35موتورخانه‌هاي كمپ كارگري پتروشيمي بندرامامپتروشيمي بندرامامطرحهاي زيربنايي1973/04/26
36مجموعه 128 واحدي پتروشيمي بندرامامپتروشيمي بندرامامطرحهاي زيربنايي1973/03/26
37مخابرات شهرك بعثت پتروشيمي بندرامامپتروشيمي بندرامامطرحهاي زيربنايي1972/01/30
38تاسيسات آروماتيك و سردخانه پتروشيمي بندرامامپتروشيمي بندرامامطرجهاي زيربناييتحويل شد
39نگهداري تاسيسات 128 واحديپتروشيمي بندرامامطرحهاي زير بناييتحويل شد
40نگهداري تاسيسات موتورخانه استخر، پكيج‌ها و برق مجموعه انديشهپتروشيمي بندراماممديريت  پروژه هاي اجراييتحويل شد