• 021-88843100
  • ایران - تهران میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی - خیابان ورزنده - پلاک 5 - واحدهای A3 و B3

پروژهای اجرا شده از سال 1396 تا به امروز

ردیفشرحكارفرمامشاورتاريخ پايان
1مجموعه آزمايشگاهی و سالن تشريح  سازمان پزشکی قانونی رشتپزشکی قانونی کل کشورمهندسین مشاور شورا1394/03/23
2تکميل اجرای پروژه مسکونی تجاری لويزان شرکت پرديس گلستان تجارت 1395/03/04
3تعاونی اعتباری امید جلین – گرمسارتعاونی اعتباری امید جلینمهندسین مشاور طرح1396/06/01
4تعاونی اعتباری امید جلین – گرگانتعاونی اعتباری امید جلینمهندسین مشاور طرح1396/06/01
5کارخانه دارلان داروشرکت دارلان داروGRUOPE – NOX1397/01/18
6 پروژه مجتمع قضائی شماره 3 اراکدادگستری کل استان مرکزی1397/11/11
7کارخانه شمش آلومینیوم جاجرمشرکت آلومينای ا يرانناموران1398/06/02
8ساختمان های مسکونی 72 خوابه قشمشرکت نفت فلات قاره ايرانEPC1398/06/31
9احداث سردر فاز 2 پارک فناوری پردیسموسسه طرح و توسعه علم فناوری ایرانیانمهنسین مشاور عصر فرایند معماری1399/03/26
10سوله ورزشی دادگستری اراکدادگستری کل استان مرکزیدفترفنی دادگستری1399/11/23
11عملیات ساخت یک دستگاه تیکنرشرکت آلومینای ایران1400/01/26
12ساخت استیج سود و تبخیرشرکت آلومینای ایران 1400/01/24
13ساخت سوله‌های تعمیراتی کارخانه شمش جاجرم
شرکت آلومینای ایران 1400/03/30