پروژهای اجرا شده از سال 1396 تا به امروز

ردیفشرحكارفرمامشاورتاريخ پايان
1مجموعه آزمايشگاهی و سالن تشريح  سازمان پزشکی قانونی رشتپزشکی قانونی کل کشورمهندسین مشاور شورا1394/03/23
2تعاونی اعتباری امید جلین – گرمسارتعاونی اعتباری امید جلینمهندسین مشاور طرح1396/06/01
3تعاونی اعتباری امید جلین – گرگانتعاونی اعتباری امید جلینمهندسین مشاور طرح1396/06/01
4کارخانه دارلان داروشرکت دارلان داروGRUOPE – NOX1397/01/18
5 پروژه مجتمع قضائی شماره 3 اراکدادگستری کل استان مرکزی1397/11/11
6کارخانه شمش آلومینیوم جاجرمشرکت آلومينای ا يرانناموران1398/06/02
7ساختمان های مسکونی 72 خوابه قشمشرکت نفت فلات قاره ايرانEPC1398/06/31
8احداث سردر فاز 2 پارک فناوری پردیسموسسه طرح و توسعه علم فناوری ایرانیانمهنسین مشاور عصر فرایند معماری1399/03/26
9سوله ورزشی دادگستری اراکدادگستری کل استان مرکزیدفترفنی دادگستری1399/11/23
10عملیات ساخت یک دستگاه تیکنرشرکت آلومینای ایرانناموران1400/01/26