مشارکت در ساخت

شرکت کلوین با حضور فعال و مستمر در حوزه صنعت ساخت و ساز، بهره مندی از کادر فنی و اجرایی متعهد و توانمد، به کارگیری توان تجهیزاتی خود، استفاده از روش‌های نوین ساخت و ساز و دانش روز و همچنین سابقه اجرایی پروژه‌های مسکونی، اداری و تجاری متنوع در سطح کشور، آمادگی همکاری با مالکین و کارفرمایان محترم ذر خصوص مشارکت در ساخت و یا اجرای انواع پروژه ها به صورت تهاتری با توجیه اقتصادی مطلوب می‌باشد.