مدیران ارشد

هیئت مدیره شرکت کلوین

کریم اله خدایی
كريم اله خدائي مدیر عامل
ليسانس مكانيك
akhodaei
عارف خدائي رئيس هيئت مديره
ليسانس عمران
siyamak
سيامك رحيمي عضو هيئت مديره
ليسانس برق
ahmad
احمـد حسينــي عضو هيئت مديره
ليسانس برق
shayan
شایان خدائی نایب رییس هیئت مدیره
فوق ليسانس عمران

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره شناسنامه، محل صدور ، تاريخ تولد

نوع مدرك و رشته تحصيلي

 

تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي (سال)

 

سمت در اين شركت

سوابق کاری

کل سابقه کار

سابقه فعالیت در شرکت

1

 

كريم اله خدائي

6 / ميانه / 1328

ليسانس مكانيك

1353

مديرعامل

47

45

 

2

عارف خدائي

752 / ميانه / 1350

ليسانس عمران

1372

رئيس هيئت مديره

28

24

 

3

سيامك رحيمي

286 / خاش/ 1333

ليسانس برق

1358

عضو هيئت مديره

42

42

4

احمـد  حسينــي

429 / مهاباد / 1348

ليسانس برق

1372

عضو هيئت مديره

28

23

 

5

شایان خدائی

0440293618/ تهران / 1371

فوق‌لیسانس عمران

1399

نايب رئيس هيئت مديره

6

6