خدمات پیمانکاری

شرکت کلوین با به پایان رساندن 76 پروژه کوچک و بزرگ با کاربری‌های مختلف در اکثر شهرهای کشور و دریافت گواهینامه‌ها و تقدیرنامه از کارفرمایان محترم، توانسته نامی خوش از خود بجای بگذارد و هم اکنون با بیش از نیم قرن تجربه، آماده ارائه خدمات پیمانکاری متناسب با نیاز کارفرمایان در قالب قراردادهای زیر می‌باشد:

 

 -تامین و ساخت (PC)

 

 -تامین مصالح، مهندسی و ساخت (EPC)

 

 -مدیریت پیمان (MC)