صنعتی

ادامه مطلب
عملیات تکمیلی و احداث ساختمان‌های کارخانه شمش جاجرم

عملیات تکمیلی و احداث ساختمان‌های کارخانه شمش جاجرم

ادامه مطلب
ساخت سوله‌های تعمیراتی کارخانه شمش جاجرم

ساخت سوله‌های تعمیراتی کارخانه شمش جاجرم