کارخانه دارلان دارو

کارخانه دارلان دارو

نام پروژه

ساخت سازه کارخانه دارلان دارو

کارفرما

دارلان دارو

مشاور

Group NOX

تاریخ قرارداد

1396/06/04

تاریخ تحویل پروژه

1397/01/18

مبلغ کل کارکرد

43,795,991,456

photo_2018-02-18_16-33-40

کارخانه دارلان دارو با حدود 4000 مترمربع زیربنا در تاریخ 4 شهریور 1396 آغاز و در تاریخ 18 فروردین 1397 تحویل داده شد.