نصب تجهیزات گندله‌سازی بهاباد

نصب تجهیزات گندله‌سازی بهاباد

نام پروژهنصب تجهیزات گندله‌سازی بهاباد
کارفرماپامیدکو
مشاور
تاریخ قرارداد1399/11/12
تاریخ تحویل پروژه 
مبلغ آخرین صورت وضعیت118.613.790.000

شرح کلی از پروژه:
تناژ نصب پروژه حدودا 15400 تن که شامل تجهیزات Static و Rotary است.
تحت لیسانس Sino Steel


تجهیزات اصلی پروژه:
کوره پخت Travling Grid به میزان 5000 تن و به طول 160 متر و عرض 8 متر
سه دستگاه استاکر و ریکلایمر به وزن 1500 تن
یک دستگاه ESP به وزن 1700 تن
یک دستگاه HPGR به وزن 200 تن
Hood & Duct به وزن 2500 تن
mixer ها به وزن 100 تن
نوارهای انتقال مواد به تعداد 23 دستگاه 2500 تن
تعداد جرثقیل های مورد نیاز پروژه 14 دستگاه از 10 تن تا 360 تن
برآورد میزان نفر ساعت مصرفی در طی پروژه حدودا 1،000،000 نفر ساعت