فروکروم سبزوار

فروکروم سبزوار

نام پروژهعملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی محوطه و ساختمان‌های کارخانه طرح فروکروم سبزوار
کارفرماسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
مشاورمهندسین مشاور آتاوا
تاریخ قرارداد1381/11/12
تاریخ تحویل پروژه1382/08/12
مبلغ آخرین صورت وضعیت4.523.712.727

اجرای سیستمهای تاسیسات مکانیکی از قبیل هوای فشرده، شبکه آتش نشانی، آب آشامیدنی، سرمایش، گرمایش، فاضلاب بهداشتی، تهویه

سیستمهای تاسیسات برقی از قبیل روشنایی، پریزگذاری، ارتینگ، اطفای حریق، تلفن داخلی، سیستم صوتی مربوط به محوطه کارخانه

احداث ساختمانهای صنعتی و موتورخانه