عملیات تکمیلی و احداث ساختمان‌های کارخانه شمش جاجرم

عملیات تکمیلی و احداث ساختمان‌های کارخانه شمش جاجرم

نام پروژه

عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات ساختمان‌های کارخانه شمش جاجرم

کارفرما

شرکت آلومینای ایران

مشاور

مهندسین مشاور ناموران

تاریخ قرارداد

1396/06/08

تاریخ تحویل پروژه

1397/10/30

مبلغ کل کارکرد

267,345,813,484

10

اجرای عملیات تکمیلی در دو بخش ابنیه و تاسیسات شامل ساختمان‌های اداری، پمپ‌خانه، سوله‌های صنعتی، کنترل روم، ساختمان رکتیفایر، فن روم، مخازن فولادی، محوطه سازی، اجرای زیرساخت و ترنچ‌های ارتباطی کارخانه

در واحدهای 311، 321، 322، 323، 330، 340، 400، 410، 420، 431، 433، 440، 460، 470، 470، 511، 530، 540، محوطه 200 و محوطه 400 کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم