احداث پروژه مجتمع 72 خوابه قشم

احداث پروژه مجتمع 72 خوابه قشم

نام پروژه

اجرای اسکلت مجتمع مسکونی 72 خوابه قشم

کارفرما

شرکت نفت فلات قاره ایران

مشاور

تاریخ قرارداد

1396/02/11

تاریخ تحویل پروژه

 

مبلغ آخرین صورت وضعیت

 

اجرای عملیات خاکبرداری، فونداسیون و ساخت و نصب اسکلت فلزی مجتمع مسکونی 72 خوابه قشم.