ساخت یک دستگاه تیکنر

ساخت یک دستگاه تیکنر

نام پروژه

عملیات ساخت یک دستگاه تیکنر

کارفرما

آلومینای ایران

مشاور

تاریخ قرارداد

1398/03/05

تاریخ تحویل پروژه

1400/01/24

مبلغ کل کارکرد

111,741,213,667

1 (5)

پروژه ساخت یک دستگاه تیکنر شرکت آلومینای جاجرم با مخزنی به حجم 4000 مترمکعب و در دو بخش فعالیت‌های ابنیه و تاسیسات، در تاریخ 1398/04/04 با تحویل زمین شروع و در تاریخ 1400/01/24 پایان یافت.