ساخت سوله‌های تعمیراتی کارخانه شمش جاجرم

ساخت سوله‌های تعمیراتی کارخانه شمش جاجرم

نام پروژهساخت سوله‌های تعمیراتی
کارفرماآلومینای ایران
مشاور
تاریخ قرارداد1399/01/29
تاریخ تحویل پروژه
مبلغ کل کارکرد222,883,914,781
WhatsApp Image 2022-06-28 at 10.27.17 AM

پروژه ساخت سوله‌های تعمیراتی شرکت آلومینای جاجرم با حجم …. مترمربع در دو بخش فعالیت‌های ابنیه و تاسیسات، در تاریخ 1399/02/02 با تحویل زمین شروع و همچنان در دست احداث است.