ساخت سوله‌های تعمیراتی کارخانه شمش جاجرم

ساخت سوله‌های تعمیراتی کارخانه شمش جاجرم

نام پروژهساخت سوله‌های تعمیراتی
کارفرماآلومینای ایران
مشاور
تاریخ قرارداد1399/01/29
تاریخ تحویل پروژه1401/03/30
مبلغ کل کارکرد 224.145.041.067
WhatsApp Image 2022-06-28 at 10.27.17 AM

احداث سوله تعمیراتی واحد 370 کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم با متراژ 1800 مترمربع و احداث سوله کوره القایی واحد 351 به متراژ 1850 مترمربع شامل عملیات خاکبرداری، احداث فونداسیون، ساخت و اجرای اسکلت فلزی سوله و سایز عملیات نکمیلی ابنیه و احداث ساختمان اداری سوله‌ها.