احداث هفت دستگاه مخزن ذخیره

احداث هفت دستگاه مخزن ذخیره

نام پروژه

احداث هفت دستگاه مخزن ذخیره

کارفرما

شرکت آلومینای ایران

مشاور

تاریخ قرارداد

1401/06/15 

تاریخ تحویل پروژه

در حال اجرا

مبلغ آخرین صورت وضعیت

 

 

پروژه احداث هفت دستگاه مخزن بافر واحدهای 9، 12 و 14 کارخانه آلومینای ایران به قطر 8 متر و ارتفاع 12 تا 18 متر به همراه یک همزن و کلیه عملیات تاسیساتی و پایپینگ‌های مربوطه.