احداث ساختمان رستوران و آمفي تئاتر مجتمع پتروشيمي رازي

احداث ساختمان رستوران و آمفي تئاتر مجتمع پتروشيمي رازي

نام پروژه

احداث ساختمان رستوران و آمفي تئاتر مجتمع پتروشيمي رازي

کارفرما

شرکت پتروشیمی رازی

مشاور

مهندسین مشاور فجر و توسعه

تاریخ قرارداد

1389/09/09

تاریخ تحویل پروژه

1393/06/10

مبلغ آخرین صورت وضعیت

75.598.740.074

احداث ساختمان رستوران و آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی رازی در بندر امام خمینی، در تاریخ 12 دی ماه سال 89 و همزمان با تحویل زمین و مبلغ اولیه 71.562 میلیارد ريال و به متراژ 4000 مترمربع آغاز گردید. این پروژه در تاریخ 10 شهریور 1399 پایان یافت.